338265-000 | Raychem JB-SB-26 | Rexel | Elektrotechnische groothandel