false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation


Rexel en CPR?


De brandveiligheid in gebouwen wordt steeds belangrijker. Om de veiligheid in gebouwen te verbeteren zijn er door de Europese unie eisen gesteld aan de brand eigenschappen van kabel (CPR).

Op 1 juli 2013 is de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR) ingegaan. Het doel is om betrouwbare informatie over bouwproducten met betrekking tot hun prestaties te verstrekken. De geharmoniseerde Europese norm EN 50575:2014 specificeert eisen betreffende het brandgedrag van kabels die gebruikt worden in bouwwerken. De nieuwe regelgeving heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, maar ook voor importeurs, distributeurs en eindgebruikers.

Waarom?

Elk jaar sterven er in Europa 4000 mensen als gevolg van brand. 90% van onze tijd brengen we door in gebouwen, waar 90% van de branden plaatsvindt. De nieuwe Europese CPR is een uniek keerpunt om het veiligheidsniveau te verbeteren.

Hoe?

In Nederland zijn de eisen uit de Europese norm met betrekking tot verbeterd gedrag bij brand uitgewerkt in de NEN 8012-norm. NEN-8012 is van toepassing op laagspannings- en middenspanningskabels, maar ook signaal-, data- en glasvezelkabels die zijn geïnstalleerd in vaste elektrotechnische installaties van bouwwerken. De nieuw uitgekomen NEN 1010:2015 verwijst al naar de norm NEN 8012 met als doel het ontstaan en de ontwikkeling van brand en rook te beperken.
Voor kabels betekent dit dat deze worden getest op brandeigenschappen. Het brandgedrag moet worden ingedeeld naar Euroklassen en niet meer naar de bestaande brandnormen voor kabels in zowel bouwkundige als civieltechnische werken.In de NEN-8012 zijn voor de kabels de volgende brandklassen relevant met betrekking tot gedrag bij brand:

 • B2 (lage brandbijdrage)
 • C (beperkte brandbijdrage)
 • D (gemiddelde brandbijdrage)
 • E (hoge brandbijdrage)
 • Naast het gedrag bij brand zijn ook de aanvullende klassen opgenomen, zoals rookontwikkeling (s), brandende vallende deeltjes (d) en decorrosiviteit/zuurgraad van verbrandingsgassen (a).
  Afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw en de risicofactoren dient een kabel met de juiste brandklasse geselecteerd te worden. De ingangsdatum van de nieuwe norm is 10 juni 2016. Er is een overgangsperiode vastgesteld vanaf 1 juli 2017. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2017 de producten die onder de scope van deze norm vallen moeten worden voorzien van CE markering op het moment dat ze in de handel worden gebracht. In de handel brengen betekent dat het product voor het eerst op de uniale markt wordt aangeboden. Dit is voorbehouden aan fabrikanten en importeurs.

  CE-markering en Prestatieverklaring

  Vanaf de ingangsdatum geldt voor bouwproducten de verplichting om bij de CE-markering een zogenaamde prestatieverklaring op te stellen, een Declaration of Perfomance (DoP). Dit certificaat is productafhankelijk en dient een uniek, en traceerbaar nummer te hebben; het DoP-nummer.

  Wanneer een kabel wordt geïnstalleerd dient de installateur allereerst toonbaar te kunnen maken – aan de hand van een NEN8012 berekening – hoe hij gekomen is tot de keuze van de kabel gezien de toepassing. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant/leverancier om duidelijk aan te geven welke kabel aan welke brandclassificatie voldoet. Tenslotte moet de kabelfabrikant aantonen dat de kabel is getest volgens de EN 50575 brand- en testmethode. Dit alles moet zijn gezien en goedgekeurd (‘witnessing’) door een derde partij, een zogenaamde ‘notified body’. Het resultaat is de Declaration of Perfomance (DoP).

  Op dit certificaat staat ook de geregistreerde naam en adres van de producent van de kabel, het fabrikant product nummer, het referentienummer van de prestatieverklaring, het jaartal van uitgifte van het certificaat, de productomschrijving, de behaalde CPR classificatie (de prestatie) wat leidt tot een CE-markering.

  Het gaat hierbij om bouwproducten die onder een Europese geharmoniseerde productnorm vallen en waarvan de overgangsperiode (co-existentieperiode) inmiddels verstreken is.

  Rexel en de CPR

  Om aan de nieuwe wet- en regelgeving te voldoen introduceert Rexel een nieuw assortiment kabels volgens de nieuwe Europese brandklassen. De nieuwe artikelnummers zijn al beschikbaar en ook te vinden op onze webshop. Met bijvoorbeeld het zoekwoord: “CPR” ziet u in één oogopslag alle CPR kabels in verschillende brandklassen. Indien geïnteresseerd naar een conversielijst van de niet CPR kabel naar CPR. Kunt u dit opvragen bij verkoop.

  Rexel bied u ook de mogelijkheid tot volgen van een CPR training op één van onze 19 vestigingen. Klik hier voor meer informatie over de CPR training en meld u direct aan om meer te leren over de belangrijkste veranderingen en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.


  Heeft u nog andere vragen over de CPR?

  Neem dan contact op met onze CPR- en kabelspecialisten via CPR@rexel.nl  Berichten

  Vanaf 1 juli 2017 moeten kabels die door fabrikanten en importeurs in de handel worden gebracht voor permanente installaties van bouwwerken, voldoen aan de CPR brandclassificatie. Omdat er in de markt nog veel vragen zijn over het toepassen van de CPR, heeft de Fedet sectie Kabel een ‘Frequently Asked Questions’-lijst opgesteld, om deze vragen te beantwoorden.

  CPR FAQ lijst